Lite grann om oss:

Inga-Britt är bl. officiell beskrivare för raserna keeshond sedan 1980-talet och även på tysk klein-&mittelspitz samt västgötaspets
Genomgått SKK:s bedömningskurser steg I, II, är utbildad ringsekreterare, studiehandledare i hundkurser, har utbildat ringsekreterare för V:a KK.

Har Arbetat inom SBK som instruktör, dömt två rasspecialer på keeshond i England, en i Finnland samt en rasspecial på västgötaspets i England
Ägt keeshond sedan 1972 och fött upp rasen sedan 1975  ägt kleinspitz sedan 1997 och fött upp en del kullar.

Eva har levt med hund hela sitt liv, hon är ringsekreterare, utbildar för SKK- utställningsansvariga, är engagerad i flera raser där hon har uppdrag  sitter  V:a KK styrelse, ordförande i rasklubben. Genomgått SKK:s bedömningskurser steg I, II, beskrivare på klein-&mittelspitz. Har fått SKKs förtjänsttecken i guld
Kenneln har under åren fått förtroendet att exportera några keeshondar till: Norge, Danmark, Frankrike, Italien, Österrike samt England.